Studiedagen voor leerkrachten 


Muzische vorming is een gamma aan talenten, vaardigheden, opdrachten en domeinen waar we soms als leerkracht moeilijk onze weg in vinden! 
In de workshops bieden we je een overzicht aan alle mogelijkheden per domein met veel praktische tips zodat je direct aan de slag kan gaan in de klas. Uiteraard met de gevraagde doelen als leidraad. En aangepast aan de leeftijd van je leerlingen!
De workshops worden op school gegeven en worden ook individueel aangeboden. 
Deze kunnen uiteraard ook gecombineerd worden! Wenst jouw school graag een workshop aan te bieden aan de leerkrachten (pedagogische studiedag), stuur ons dan even een mailtje via de contactpagina om verder af te spreken!


Voorstellingen en studiedagen:

 • Muzische voorstelling "Hatsjie, Ikke.Wie???" voor onze kleuters of eerste en tweede leerjaar
 • Muzische voorstelling "Lap, Ik kan het!" voor onze kleuters of eerste en tweede leerjaar
 • Workshop bewegingsexpressie kleuters "Beweeg Doodles"
 • Creatieve workshop met vertelling "Poepje de Heks" voor kleuters


Studiedagen 

(scrol ook even naar onder voor meer info): 


 • Muzische vorming in het eerste, tweede en derde leerjaar
 • Muzische vorming in het eerste, tweede en derde leerjaar per domein
 • Muzische vorming in het vierde, vijfde en zesde leerjaar
 • Muzische vorming in het vierde, vijfde en zesde leerjaar per domein
 • Evaluatie bij muzische vorming
 • Workshop Sherborne
 • Muzische vorming bij peuters en eerste kleuterklas (2-3 jarigen)
 • Muzische vorming in de tweede en derde kleuterklas

Lap, Ik kan het!

Interactieve en muzikale voorstelling voor kleuters of  1e en 2e leerjaar.

Hatsjie, Ikke.Wie???

Interactieve en muzikale voorstelling voor kleuters of  1e en 2e leerjaar.

Beweegdoodles

Dansworkshop voor kleuters.

Poepje de heks

Vertelling voor kleuters.

Studiedag Muzische vorming in het eerste, tweede en derde leerjaar

Verbeelding en fantasie, motorische en sociale vaardigheden; het draagt allemaal bij tot een creatief proces. We geven een inzicht om creativiteit bij kinderen te ontwikkelen. We leren hoe we lessen voorbereiden in alle domeinen en geven een kapstok om hier vlot je weg in te vinden. Daarbij geven we verschillende tips en opdrachten zodat je meteen aan de slag kan gaan!

Deze studiedag kan ook uitgebreid worden naar alle graden van de lagere school.

Duur : 3 uren
Prijs : 400 euro (excl BTW en vervoersonkosten)
 

Studiedag Muzische vorming in het eerste, tweede en derde leerjaar per domein

We geven een workshop rond één van de volgende domeinen:
Beeld
Drama
Muziek
Dans
Met veel praktische tips word je wegwijs gemaakt zodat een domein waar je je misschien nog onwennig in voelt ineens toegankelijk wordt! Het domein wordt vooraf afgesproken. 

Duur : 3 uren
Prijs : 400 euro (excl BTW en vervoersonkosten)

Studiedag Muzische vorming in het vierde, vijfde en zesde leerjaar

Verbeelding en fantasie, motorische en sociale vaardigheden; het draagt allemaal bij tot een creatief proces. We geven een inzicht om creativiteit bij kinderen te ontwikkelen.We leren hoe we lessen voorbereiden in alle domeinen en geven een kapstok om hier vlot je weg in te vinden. Daarbij geven we verschillende tips en opdrachten zodat je meteen aan de slag kan gaan!

Deze studiedag kan ook uitgebreid worden naar alle graden van de lagere school.

Duur : 3 uren
Prijs : 400 euro (excl BTW en vervoersonkosten)

Studiedag Muzische vorming in het vierde, vijfde en zesde leerjaar per domein

We geven een workshop rond één van de volgende domeinen: 
Beeld
Drama
Muziek
Dans
Met veel praktische tips word je wegwijs gemaakt zodat een domein waar je je misschien nog onwennig in voelt ineens toegankelijk wordt! Het domein wordt vooraf afgesproken. 

Duur : 3 uren
Prijs : 400 euro (excl BTW en vervoersonkosten)


Studiedag Evaluatie bij muzische vorming

Hoe zetten we leerlingen aan om zichzelf te evalueren tijdens de lessen muzische vorming? Hoe kunnen we als leerkracht onze kinderen muzisch evalueren? Op deze vragen wordt een antwoord gegeven waarbij we grondig te werk gaan per domein.

Duur : 3 uren
Prijs : 400 euro (excl BTW en vervoersonkosten)

Workshop Sherborne


Tijdens deze workshop gaan we praktisch aan de slag met de methode van Veronica Sherborne. De Sherborne bewegingspedagogiek beoogt naast de motorische en cognitieve ontwikkeling ook doelstellingen op sociaal en affectief-emotioneel vlak, nl:
- het ontwikkelen van een positief zelfwaardegevoel
- het ontwikkelen van de bekwaamheid om relaties aan te gaan 
Zelfvertrouwen en vertrouwen in de omgeving zijn hierbij twee centrale begrippen. Deze worden  ontwikkeld in bewegingsspelen en relatiespelen.

Duur : 3 uren
Prijs : 400 euro (excl BTW en vervoersonkosten)


Beschikbare data voor de studiedagen vind je door op de volgende knop te drukken!

Boeken kan via onze contactpagina. 
Stuur je gegevens door, je gekozen workshop en je datum (beschikbare data vind je op onze pagina 'kalender') en wij sturen je snel een bevestiging!

Muzische vorming bij peuters en eerste kleuterklas (2-3 jarigen)


Ook bij de allerkleinsten kunnen we al starten om creativiteit te stimuleren! Ook in de verschillende domeinen! Hoe we dat aanpakken leren we in deze workshop met heel veel praktische tips en opdrachten. Deze workshop wordt gegeven door Tinneke die ook werkzaam is als coach bij Bodymap.  Tijdens deze workshop zal ook verder toegelicht worden hoe je Bodymap kan toepassen in de muzische vorming! 
Voor verdere informatie kan je een bericht sturen via de contactpagina.
Duur : 3 urenMuzische vorming in de tweede en derde kleuterklas


Na de start in de kleuterschool gaan we verder met de fantasie van onze kinderen aan de slag. We gaan dieper in op werkwijzen om muzisch te werken. Onze kleuters kunnen vaak meer dan we denken! Elk met hun eigen talent en eigen zicht op de opdracht! We leren hoe we hen begeleiden om hun creativiteit te ontwikkelen en in de verschillende domeinen!
Deze workshop wordt gegeven door Tinneke die ook werkzaam is als coach bij Bodymap.  Tijdens deze workshop zal ook verder toegelicht worden hoe je Bodymap kan toepassen in de muzische vorming! 
Voor verdere informatie kan je een bericht sturen via de contactpagina.
Duur : 3 uren